Burgu-resort për kriminelët e rrezikshëm

Në Anstalt është një burg që nuk ka lidhje aspak me burgjet e tjerë kudo nëpër botë. Kjo godinë në Groenlandë ndodhet në anë të malit Sermitisiaq dhe nuk ngjan fare me një vend ku vuajnë dënimin kriminelë të rrezikshëm. Objektivi i këtij burgu është që...

Në Anstalt është një burg që n...

Read More