About

ONUP Platform

ONUP Platform është themeluar me qëllim të promovojë shkëmbimin e informacionit dhe të diskutimit ndërmjet arkitektëve, urbanistëve dhe profesionistëve të tjerë të përfshirë, për të pasuruar ndërgjegjësimin e publikut për arkitekturën bashkëkohore dhe mjedisit urban në përgjithësi.

ONUP u themelua në vitin 2009 me publikimin e saj të parë në internet ONUP Magazine (onupmagazine.com), duke sjellë një qasje teorike ndaj arkitekturës dhe realiteteve urbane të Kosovës, duke publikuar informacione të pavarura në lidhje me zhvillimet në fushën e arkitekturës, te ndjekura nga publikimet e projekteve lokale, profileve te arkitekteve, dhe perhapjen e ngjarjeve të ndryshme te arkitekturës.