Apartamenti më i vogël në botë

Ky apartament është një nga vendet më të vogla që keni parë ndonjëherë.
 
Është vetëm 8m2, megjithatë është një hapësirë e majftueshme, për të mos thënë perfekte për Ema-në nga Austrial, e cila është vendosur në Japoni, brenda këtij apartamenti ‘imët’.