Historia e GRAPHISOFT

ARCHICAD është një softuare arkitektonik BIM CAD për Macintosh dhe Windows i zhvilluar nga kompania hungareze Graphisoft. ARCHICAD i cili ofron zgjidhje kompjuterike për trajtimin e të gjitha aspekteve të zakonshme të estetikës dhe inxhinierisë gjen shfrytezueshmëri të madhe në mesin e byrove të ndryshme në Kosovë, si programi arkitektonik më i preferuar.

Në video prezantimin e mësipërm të sjellur nga përfaqësuesit zyrtar në Kosovë, me përgjigjet e pyetjeve se kush është themeluesi i GRAPHISOFT-it? Kur u themelua GRAPHISOFT? Si patë mundësi që GRAPHISOFT në vitet e 80-ta të pajisej me kompjuterë të fuqishëm dhe me kosto shumë të lartë në atë kohë për krijimin dhe zhvillimin e softuerit ARCHICAD? Pse statuja e Steve Jobs gjindet pranë ndërtesës kryesore të GRAPHISOFT-it në Hungari? Në çfarë mënyrë APPLE pati ndikim që përdorimi i ARCHICAD-it të zgjerohet edhe në tregun global?