Swiss Diamond Hotel

by Boriana KLLOGJERI

It has been a month since I visit Prishtina for my first time. I spend there only one day but I really liked the city. Every single time I was comparing it with Tirana and the greatest advantage of Prishtina is the “quality”. It is clear that Prishtina`s “outfit” is the industrial one, but if you look carefully on the city`s streets you can find some real architectural “gems” like coffee shops, restaurants and hotels.

EUROPAN 12 Presentation

The 2nd edition of the EUROPAN KOSOVA, a biennial competition asking architects for innovative housing solutions on Kosovan sites, is organizing an event presentation of the new competition for this year’s Europan Kosova 2012.

This event will be held at the Modelarium – FCAE Department of Architecture, University of Prishtina on the 15th of March 2013 at 18:00.

EASA Reaction 2013

EASA (European Architecture Students Assembly) është një platformë për shkëmbimin e ideve dhe njohurive te studenteve te arkitekturës nga Evropa. E nisur në vitin 1981 kur studentët e arkitekturës nga Liverpooli, ftuan kolegët e tyre nga Evropa të vinin për të diskutuar dhe propozuar zgjidhjet për problemet e qytetit të tyre.

Që atëherë, çdo vit, studentët evropianë të arkitekturës takohen në një qytet tjetër me qëllimin e shkëmbimit të ideve dhe vizioneve në arkitekturë. Kështu dhe ketë vjet organizohet “EASA Reaction 2013”, në  Zuzemberk, Sloveni.

Për pjesëmarrje të studenteve të arkitekturës nga Kosova në ketë eveniment, EASA KOSOVA ka shpallur konkurs për aplikim.  Në vijim gjeni kushtet:

Lectures: the art of extra credit

1

Scholars are not only defined by acquiring academic knowledge, rather by sharing the social responsibility that derives from that knowledge, for they need to be as much active inside their academic curriculum as outside of it. As today`s trends have shifted from emphasizing “star architects” to raising consciousness on the social responsibility of their architecture, students as future urban shapers need to welcome the idea of participating on public discourses and debates even if there is no extra credit involved. Despite the lack of international speakers and substandard education practices in our universities, public lectures and workshops host fairly large amount of audience, an occurrence which is to venerate and gives hope that things are changing for good.

Archis public lectures and debate

Archis Intervention in collaboration with University of Prishtina continues the series of public lectures and discussions. At this free event, being held at the Modelarium – Faculty of Architecture, University of Prishtina, Andres Lepik  of Technical University Munich and Vedran Mimica of IIT College of Architecture, USA will give a forum talk on February 22, on “Perspectives of urban development.

Celebrate 2013 in Architects’ style!

…another new architects event, this time hitting the New Year’s scene. An exclusive party  with Kosovan architects at the  “Modelarium” of Prishtina University Faculty of Architecture, featuring live music and DJ performance by FISNIKET and DJ Gamble. The venue opens at 20:59 on Sunday evening, and we’d love to see you there!

The central mosque of Prishtina

Registration: December 28, 2012

Submission: March 8, 2013

Prizes: 1st Prize 25.000 €  + Comission  2nd Prize 15.000 €  3rd Prize 10.000 €

Architectural international design competition for the Central Mosque of Prishtina. The ambition is to aim for building a landmark in the city of Prishtina and an architecture that stands the test of time. The Project aims to be a symbolic expression of Islamic identity and local tradition of the people of Kosovo and expression of the significance by holding the main role. The building should have a monumental mass and be warm, inviting and attractive at the same time, an open place for all the society.

Young architects in Biennale reportage

Insipired by this years biennale`s theme, Common Ground, KOSOVA IN BIENNALE – YOUNG ARCHITECTS held a competition where 16 young architects were chosen to be part of a workshop held in Venice based on the essays they wrote on this topic. This full paid workshop took place between November 16th and November 22nd in both Arsenale and Giardini of La Biennale di Venezia. Coordinated by the Architects Association of Kosova, Ideal Vejsa of MadenGroup and Leart Mullaademi of ONUP, this workshop was followed with lectures from Ayhan Baymak, architect and professor at University of Prishtina, and Sezgin Boynik, sociolog and art ctitic in Finland.

Hapësirat e Përbashkëta

nga Erëmira Gërguri

Arkitektura nuk mund të operojnë vakum. Që të jetë e suksesshme është e rëndësisë së lartë që arkitekti të arrij të ndërlidhet me shoqërinë. Në dizajnimin dhe konstruktimin e ambienteve në të cilat individët jetojnë dhe punojnë, arkitektët janë domoesdoeshmërit të përfshirë në ndikimin e sjelljes njerëzore, në nivelin personal dhe shoqërinë në përgjithësi. Përderisa arkitekti gjatë trajnimit dhe praktikës, mëson ti studioj ndërtesat pa njerëzit brenda, është e qartë dhe e pranueshme që mënyra se si njerëzit organizojnë jetën e tyre është direkt e lidhur me dizajnimin e ambientit i cili i rrethon.

Hapësirat e Përbashkëta

nga Jeta Nallbani

Kudo që të drejtohemi ngado që të shkojmë, kemi hapësirën të cilën vetvetiu e seleksionojmë. Apo mund të themi që vetë hapësira është ajo e cila ndikon në emocionet ndjenjat tona, madje edhe në intuitën tonë të seleksionimit. Materializimi, tekstura, ndriçimi janë elemente të cilat syri i njeriut bie ndesh qysh në fillim, elemente këto të cilat ndikojnë në ndjenjat e njeriut, e nëse janë të qëlluara, thellë tentojnë të prekin dhe ndikojnë tutje në emocionet e tij.

Hapësira e përbashkët

nga Dea Buza

Hapësira në përgjithësi është objekt i vëmëndjes tonë, në shumicën e rasteve pa ditur as edhe ti japim një kuptim, ne thjesht bëhemi vëzhgues të mirë të një hapësire qoftë bosh apo plotë. Shpesh ndodh që të jemi krijues të një hapësire të caktuar,pa dyshim mund të jemi edhe pjesë e një hapësire të caktuar. Në rastin kur nuk jemi të vetëm në këtë hapësirë por shfaqet edhe prania e të tjerëve ne mbase jemi pjesë e një hapësire të përbashkët?

Kufinjët e Asnjësuar

nga Florim Kukaj

Sikurse ligjet e natyres, arkitektura na dikton jeten tone te perditshme; menyren se si qarkullojme brenda dhe rreth shtepise, menyren si sillemi dhe funksionojme ne pune dhe menyren si ndihemi ne keto rrethana dhe shume te tjera te ngjashme. Ajo cfare eshte interesante ne jeten e njeriut eshte arritja e ambientimit te tije te shpejte ne keto rrethana te diktuara dhe pranimi i tyre si elemente perditshmerie. Te gjitha keto jane “ligje” te menduara dhe te ekzekutuara nga logjika e nje arkitekti.

Hapësirat e përbashkëta

nga Rrita Pula

Hapësira, shpesh herë e limituar nga pikëpamja tri-dimensionale, nënkupton dicka për tej përkufizimit fizik të fjalës. Ajo është dicka e padukshme e cila bën lidhje ne njeriu me botën fizike -një dimension në të cili ndajmë me njëri-tjetrin ndjenjat, nevojat, kërkesat dhe vizionet e përbashkëta. Arkitektura dhe urbanizmi janë vegla të cilat u japin përmasa konkrete këtyre elementeve.

Hapësirat e Përbashkëta

nga Jeta Bejtullahu

Hapësira…! Term i padefinuar për një formë të pacaktuar, orientim për diçka reale të krijuar nga idetë abstrakte, paradoks i parëndësishëm por rëndësi e pafundmekur këto hapësira bëhen vende (fole) të dashurive të mëdha, romancave të përfolura ndër shekuj, pikënisje e ëndërrave për shumëkënd, vende ku njerëzit në një formë a tjetër realizojnë veten duke u bërë kështu pjesë e historisë së formësimit të hapësirave të tyre, të hapësirave të përbashkëta dhe si të tilla, hapësirat e qytetit në fakt janë rrëfimi ynë i madh duke qenë se asnjëherë nuk ka qenë e mundur të shpalosen të gjitha ëndrrat, përjetimet, dashuritë e historitë e tyre në mënyrë që ta kuptojmë logjikën, frymën komplekse dhe idenë kuptimplotë të tyre si platformë hapësinore që mundëson gjithë akomodimin e proceseve jetësore.Pra, hapësirat e përbashkëta luajnë rol mjaft të rëndësishëm në jetën e përditshme të njeriut duke qenëplatforma kryesore apo sfondi i bashkëveprimit social dhe i aktiviteteve joformale.

Hapësirat e përbashkëta

nga Dea Luma

Koncepti hapsirë, është analizuar dhe përdorur mjaft në lëmi të ndryshme studimi. Varësisht nga lëmia ku përdoret, hapsira analizohet nga këndvështrime të ndryshme, të cilat fillojnë nga ato më abstraktet, si hapsira matematikore, ajo fizike, apo astronomike, deri tek llojet e tjera të ndryshme të hapsirave, të cilat na rrethojnë secilin, dhe ndërlidhen me nocionet e hapsirës teritoriale, personale apo kulturore.

Hapësirat e Përbashkëta

nga Flaka Xërxa

Nisur nga principi i të krijarit, dhe përpjekja e vazhdueshme e të perceptuarit me atë cka na rrethon, shume terme në arkitekture tingëllojne sa filozofike poaq edhe teknikisht të pranushme. ‘Common gorund’ ishte përzgjedhja e David Chipperfield për ’13, si një thirrje për të nxitur këtë komunitet, për tëfilluar një dialog, që në të vërtetë është zemra e artit të quajtur arkitekturë, por edhe për të filluar dhe riadresuar fusha të reja të prmovimit të këtij arti kaq të vjetër në kohë, arkitekturës!

Hapësirat e Përbashkëta

 nga Teuta Hasani

Në periudha të caktuara të historisë ka pasur qajse të ndryshme ndaj arkitekturës dhe varësisht nga trendet dhe zhvillimet e kohës, mendimet rreth eksperiencës individuale dhe kolektive ndaj ambientit të ndërtuar kanë ndryshuar. Por ajo që ka mbetur e njëjt është rëndësia e eksperiencës që njeriu, si pjesë e shoqërisë, e përjeton në këto ambiente.

Tokë e Përbashkët

nga Blertë Aliu

Në një vëzhgim te përgjithshëm të ambientit, vëmendja dhe memoria e njeriut ndalet me lehte tek objektet se sa në organizmat hapësinore që ato mund te krijojnë. Kështu arkitektura behet unike midis gjithë arteve te tjera me aftësinë që ka për t’i dhënë të tashmes, mundësitë e se ardhmës.

“Identiteti” – Hapësirat e Përbashkëta

nga Rron Trresi

Rekapitulimi i një krijimtarie të gjatë dhe multidisciplinare mund të shërbejë edhe si një revidimim i realitetit që mbizotëron në botën e zhvillimit të arkitekturës.
Mies van der Rohe ka thënë: “Arkitektura është vullneti i një epoke, i përkthyer në hapësirë”, e ajo që i definon kufijtë e zhvillimit të arkitekturës në kontekst hapësiror është e derivuar nga shumë faktorë.

Hapësirat e Përbashkëta

nga Fjollë Caka

Varësisht nga konteksti, termi ‘common ground’ në arkitekturë ka kuptim të dyfishtë si ide e përbashkët dhe si vend apo hapësirë publike. Në kontekstin e parë paraqet një konsensus të mendimeve, njohurive, kuptimeve, qëllimeve, ndikimeve dhe eksperiencave të ngjashme1. Kjo marrëveshje e përbashkët arrihet me anë të një komunikimi dinamik dhe kompleks që përfshin akterë të ndryshëm në të cilat arkitekti gjendet në qendër. Përveç aspektit shoqëror dhe psikologjik, arkitektura kontribuon në përkufizimin e tokës së përbashkët të qytetit, në formësimin dhe domenin politik, social dhe publik të tij. Në këtë domen hyjnë hapësirat e përbashkëta publike qofshin ato hapësira në mes të banesave, sheshe, bulevarde, rrugë apo parqe, të cilat përdoren nga të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.

The Filigree Maker: the Kosovan Pavilion at the 2012 Venice Biennale

Kosovan architecture made its debut at the 13th International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia. This landlocked, new European country is now among 55 nations that have presence in the largest and most prestigious architectural event in the world. The country’s pavilion design, The Filigree Maker, of the curator Përparim Rama was chosen by the Kosovo`s Ministry of Culture as an opportunity to promote the heritage and potential of the Republic of Kosovo in architecture.

“Bërthama e qytetit”

“Bërthama e qytetit” – zona gjeneruese e Prishtinës

“Nuk kapërceja një ditë pa shkuar në Çarshinë e mbuluar. Në të shumtën e herëve këtë e bëja vetëm sa të shëtisja sokaqeve të saj të ngushta. Një gjë e pa përballueshme më tërhiqte të kaloja andej….”

The Glass Box by Maden Group

Buying our own products directly affects the economic development of our state, increasing the number of jobs and improving the social well-being. Therefore to support the local producers and encourage consumption of local products, the organizers of Shpija e Kosoves Reality Show (the Kosovan version of Big Brother Show) hired the local architecture practice MADEN Group to design the Prishtina’s Glass Box, where three people would live in for a week consuming only local products.

Open lecture: 3rd July JIM STEVENS

The illegal architecture an experimental architecture network together with ONUP™ have invited prof.Jim Stevens, lecturer at Lawrence Technological University who focuses his teaching and research in the area of digital fabrication technology and advance parametric modelling software, to give a lecture on his experience with emerging technologies where students could fully engage in design, fabrication and assembly of architecture.

Mother Theresa Museum in Prizren

Kosovan architecture office Pacarizi Architects has sent us their proposal of their new project Mother Theresa Museum in Prizren. More images and a quick architects description after the break.

Prizren will have the first and probably the smallest museum in after war Kosova. In front of the Prizren Catholic cathedral, just across the street Gezim Paçarizi architect is building (2009-2012) a small museum.

Furniture trade fair “Natyra 2012”

Seventh Edition of International Furniture trade fair Pristine, June 14 – 18, 2012.

AWPK for the seventh time brings in Kosovo the specialized fair of wood processors ,offering contacting ,presenting and business opportunities for home and foreign companies, mainly from Kosovo ,Macedonia, Germany, Albania, Italy etc.  This fair present ideas and realizations of modern and classic furniture for:

Tregtia High-rise Quarter

As one of the largest local construction companies, Tregtia proposes on building a high-rising quarter located in Lakrishte, in the high-rises district of central Prishtina.

The project programmatically comprises of a commercial high-rise tower of 17 storeys and by six residential towers of 10 storeys, connected by a continuous landscape garden that accommodates the adjunct commercial facilities.

New skiing center in Brezovica

After a broad study conducted by one of the largest companies known worldwide for developing and optimizing ski areas – Ecosign Europa, it seems that Brezovica is going to be receiving a new skiing winter center, close to the existing but old skiing areas.

According to news released by GazetaJNK.com, the master plan for the skiing center, that will be five times bigger than the center in Mavrovo, Macedonia, is going to be announced on 6’th February, where the audience will get to know more detailed information about the new center.

Hotel Sirius

Puka Design architecture practice has completed a new accommodation and conference center located in the center of Prishtina, the Hotel Sirius as one of the latest hotels to join the growing competition in the developing market of catering in Kosovo.

An “I” shaped section, evaluated in the front side and connected with square shape inspirations on site plan, elevation and façade, Hotel Sirius extends itself as a luxury hotel with 8 floors of different sized rooms and a fancy restaurant on the top floor, with a nice view towards Prishtina.

Remodeling Zahir Pajaziti Square

Prishtina’s citizens today seek for new lively gathering places where they could experience their neighboorhoods, where different cultures mix. Therefore squares are really important to city’s social and especially economical future. As an urban renewal project, the municipality of Prishtina initiated the competition of remodeling the most central and relevant public space in Prishtina, the Zahir Pajaziti Square.

Qyteti im, deshira ime, zhgenjimi im…

QYTETI IM, DËSHIRA IME, ZHGËNJMI IM, DHEMBJA IME

…Qyteti nuk është një tekst i rrallë, bile nuk është tekst fare. Do të ishte iluzioni më i keq nëse qyteti lexohet si një objekt, prandaj ai është një formë e jetës, një entitet shoqëror.

Qyteti në funksion të ndërtesës arkitektonike, apo ndërtesa arkitektonike në harmoni me qytetin? E ngrita këtë problematikë që në fillim të këtij shkrimi protestues e njëherit edhe lehtësues për ndërgjegjen time të rënduar nga pa mundësia e ndryshimit rrënjësor të praktikave të tilla që dita ditës po e degradojnë e shkatërrojnë çerdhen e jetës së lumtur sociale – Qytetin! . Më gumëzhijnë vargjet e Migjenit “Ah si se kam një grusht të fortë, ti e bie këtij malit që heshtë”, veçse unë po e përdori në një kontekst pak më ndryshe porse me të njëjtin vrull inat, dhe pezëm.

TV show on informal building

A public campaign designed by Archis Interventions/Prishtina will accompany the process of legalization. Public presentations and a media campaign will broach the issues regarding the most important principles (security, infrastructural connections, social aspects) by raising public awareness. The concept has been developed by Archis Interventions (Visar Geci, Florina Jerliu and Kai Vöckler).

“Ibrahim Rugova” square ready to be built

“Ibrahim Rugova” square in Prishtina has finally gotten the green light, because the municipality has chosen “Allzone & ABC” consortium, as contractors of the project that will cost around 4 Million Euros.

Both companies “Allzone” and “ABC” have previous experience in road construction and the Municipality of Prishtina has considered them as successful and has trusted them the project. Mabetex was also part of the competition, but they were considered too expensive.

Horizon’s Group first stage of “Dodona Project”

Horizons Group has just recently released their final design for a new residential and commercial area in Prishtina.

The new construction site, which in the past was compromised by old houses with oriental architecture, will be housing a new Commercial & Administrative building that is considered the first stage of the “Dodona Project”, also part of the Municipalities Program for further urban development of Prishtina.