MADEN – Nje shtepi per ty 2010

Cmimi 3.99€ – POROSIT

I nderuar lexues, Meritat më të mëdha të botimit të numrit të dytë të katalogut i ka suksesi i numrit të parë… dhe kjo na bënë shumë të lumtur. Gjatë këtij viti, maden së bashku me partnerët kanë qenë të përfshirë në projekte të ndryshme në mbarë Kosovën , projekte këto që e bënë madenGROUP të ketë pas rritje të shpejtë e të sigurt.

[expand title="Read More"]

Kemi qenë të përfshirë dhe jemi në marrëdhënie shumë të shëndoshë me klientët. Kemi dëgjuar me kujdes kërkesat e tyre, dhe jemi në angazhime të vazhdueshëm për përmirësi- min e shërbimeve tona . Me partnerët tanë të publikuar në këtë libër, dhe marrëveshjet që na lidhin, kemi bërë shumë punë të mirë, për të siguruar produkte kualitative dhe çmime të mira të produkteve të tyre , rrjedhimisht produkteve tona. Kemi bërë shumë përparim dhe akoma po vazhdojmë. Faleminderit për besimin që keni treguar. Librin që po mbani në dorë edhe njëherë ofron shtëpi të projektuara me kujdes , me qasje moderne ndaj banimit dhe gjithnjë efikase në shpenzimet që gjenerojnë. Ju prezanto- jmë 39 plane të shtëpive të projektuara nga 39 arkitektë. .. MadenGroup mbetet e përkushtuar në përmirësimin e per- formancës së vet në hap me trendët moderne dhe kërkesat e tregut…

[/expand]